Välkommen till Östsvenska fågelhundsklubben

                        

 

ÖSFK:s årsmöte och KM  2017.

Traditionsenligt höll klubben KM på fält i samband med årsmötet. Det gick på fina marker några kilometer utanför Mantorp med fågel i nästan varje släpp. Eva Granfeldts tik Snusa lyckades försvara titeln från i fjol i hård kamp mot brorsan Ljunguddens Scot med förare Torbjörn Larsson. Båda hundarna hade fågeltagningar men Snusa var den som lyckades bäst. I unghundsklassen segrade Falcsagans Sir Ludde med Jimmy Iwung.  Domare var Ulf Kleist som vi fått låna från vorstehklubben. Tack Ulf för en trevlig dag.

Vid de följande årsmötesförhandlingarna som gick på Klubbarp fick Jimmy Iwung förtroendet att leda klubben ytligare ett år. Invaldes gjordes också Bo Svensson och Marie Frändegård som nya ledamöter. Vi hälsar dom välkomna.

  • Styrelsen verkställde förra årsmötets beslut att avveckla våra vandringspriser. De gick tillbaka till givarna enligt de statuter som följde varje vandringspris.
  • Eva Granfeldt informerade årsmötet om de aktiviteter som klubben ska genomföra i samband med Elmia Game Fair 2017. Information kommer löpande att läggas ut på vår hemsida och Facebook-sida.

 

  • Information till årsmötet. Delar av styrelsen har haft ett möte med styrelsen i Ölands fågelhundsklubb för att diskutera samarbete och eventuellt framtida samgående.

 

  • Styrelsen påminnde om att vi måste jobba för att vårt fältprov blir av den 28-29/10.

 

Styrelsen

 

Välkomna till ÖSFK’s officiella utställning för brittiskt stående fågelhundar.

Den 21/5-2017 i Skedhult Eksjö  (OBS:flyttad från den 20/5)

Domare: Marie Nylander

 

                                    

Årsberättelse ÖSFK 2015

Traditionsenligt höll klubben KM på fält i samband med årsmötet. Engelsk setter Falcsagans Jimpas Zorro med förare Jimmy Iwung vann och fick stående ovationer. Domare var Ulf Kleist som vi fått låna från vorstehklubben. Vid de följande årsmötesförhandlingarna invaldes en i stort sett helt ny styrelse som fick klubbens förtroende att under ordförande Jimmy Iwungs trygga och erfarna ledning styra föreningens verksamhet. Anneli Kuylenstjerna, Gustaf Söderström, Paula Sparf och Lennart Lundqvist som under många år gjort ett gediget och gott arbete för klubben tackades av.

Fågelhundsuppvisning Elmia 2015 

Vartannat år finns ÖSFK med vid Elmia Game Fair och 2015 var ett sådant år. Klubben tar verkligen tillfället i akt att visa  och berätta om jakt över brittiska stående fågelhundar. Vi hade en monter bemannad under hela mässan, deltog i rasparader med alla våra fem raser representerade med såväl tik och hund. På lördagen hade vi till och med en valp med då Tina Sjöberg juniorvisade sin ( och mamma Marie-Louises) engelsksettervalp Modesty. Vidare hade vi fågelhundsuppvisning - en mycket uppskattad aktivitet på mässan och med Torbjörn Larsson som speaker blev det en verkligt informativ och fin show och många tog tillfället i akt att visa sina duktiga hundar. I år återupptog vi också att hålla apportklinik under mässan - Lisa Schlunsen och Eva Granfeldt som båda är, av jägareförbundet, utbildade jakthundsinstruktörer höll i den. Klubben fick mycket god återkoppling för hela sitt mässupplägg från besökare och arrangörer. Deltagandet på mässan är en kul och uppskattad aktivitet även för klubbens medlemmar men vi skulle inte klara genomförandet utan hjälp från fågelhundsvänner från andra delar av landet. Tusen tack till såväl ÖSFKingar och våra vänner för ert engagemang, kunnighet och glädje! Hoppas ni alla vill vara med igen nästa gång!

Rasparad Elmia 2015

Maj var inte slut i och med det - två veckor senare var det dags för utställning på Skedhult på jägarförbundets gård i Skedhult utanför Eksjö i samarbete med Småland/Östergötlands Vorsteh klubb. Domare var Bo Wallin och hela 24 hundar kom för bedömning. ÖSFK:s årliga vandringspris ”Tavlan” som delas ut till utställningens vackraste hund med jaktmeriter som är medlem i Ösfk gick till Esh Falcsagans Jimpas Zorro med ägare Jimmy Iwung. 

Jimmy och Zorro          Tina och Blaze

Sedan kom sommaren med lata och lediga dagar. Dock var den regnigare och kallare än vi önskat vilket ledde till att skördetiden inte inföll som planerat på de marker där klubbens höstprov skulle hållas. Av skäl som låg utanför vår kontroll blev vi till slut tvungna att ställa in vårt jaktprov till besvikelse för dem som anmält sig och inte minst för oss själva.  

Under hösten har ovan nämnda Lisa och Eva gått en utbildning på kennelklubben för att säkra att klubben får arrangera utställningar.

I skrivande stund har 2015 övergått i 2016 och ÖSFK blickar framåt mot ett år av aktiviteter som ska stötta våra medlemmar på Dianas stigar. Innan vi slutligt stänger dörren till 2015 vill jag å styrelsens vägnar tacka alla medlemmar, vänner, samarbetspartners och sponsorer för ett fint och glatt år tillsammans!  

Och 2016 - NU KÖR VI!!

Snusa Elmia 2015

 Vid datorn/Eva Granfeldt